مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی
تصویر مدیر
نام مدیر: محمد مهدی شطرنجی
 
سمت: مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی
 
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس زراعت
 
شماره تماس: 36113250-035
 
آدرس پست الکترونیک:-
 

مشخصات همکاران مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

آدرس پست الکترونیک

 1

 -
 
 2

 -

 3

 -

4ـ5-6

-

 

شرح وظایف مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

1- مطالعه، برنامه ریزی و اجرای طرح ها و پروژه های ترویجی در زمینه تولید محصول سالم و ارگانیک و ارتقاء کیفی تولیدات از طریق جایگزینی و کاربرد عوامل بیولوژیک و کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی در بخش تولیدات گیاهی و کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها و هورمون ها در بخش تولیدات دامی

2- اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با مصرف بهینه آب در تولید محصولات کشاورزی به منظور افزایش راندمان مصرف آب

3- اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با مصرف بهینه انرژی در واحد های تولیدی

4- نیاز سنجی و برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی مورد نیاز تولید کنندگان و بهره برداران بخش و ارزشیابی دوره های اجرا شده

5- صدور و تائید گواهی پایان دوره برای آموزش های مهارتی

6- اجرای طرح های مشترک تحقیقی ترویجی و تحقیقیتطبیقی با موسسات و مراکز تحقیقاتی و ارائه نتایج در قالب گزارش نهایی

7- برنامه ریزی برای همکاری مشترک با مراکز آموزشی

8- اصلاح و بهبود روش های تولید و افزایش کمی و کیفی تولید از طریق آموزش بکارگیری تکنولوژی های جدید در بخش کشاورزی(مکانیزاسیون) و همچنین انتقال یافته های جدید تحقیقاتی و تسری آن در بخش کشاورزی( معرفی ارقام پرمحصول به کشاورزان)

9- برنامه ریزی در جهت تهیه و تنظیم طرح های آموزشی ترویجی و مشارکتی ویژه زنان و جوانان روستایی.

10- برنامه ریزی برای تهیه و تولید برنامه های رادیو تلویزیونی در قالب آموزشی ترویجی و در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و نیازهای بخش کشاورزی استان

11- تهیه و چاپ و نشر بروشور، نشریه های ترویجی، نشریات فنی و .... در بخش های مختلف

12- برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه های ترویجی

13- آموزش و ترویج بیمه محصولات کشاورزی به منظور کاهش ریسک تولید در بخش

14- هماهنگی و واگذاری امور تصدی گری بخش ترویج به شرکت ها و تشکل های مربوط به منظور اجرای اصل 44 قانون اساسی

15- حمایت از گسترش ترویج خصوصی و خصوصی سازی در ترویج

16- انتخاب و معرفی بهره برداران و تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی و عشایری

17- تشکیل گروه های کارشناسی ترویجی با همکاری بخش های تخصصی

18- برنامه ریزی برای پشتیبانی، توسعه و تجهیز شبکه ترویج بر اساس نیاز بخش کشاورزی استان

19- نیاز سنجی، جذب و بکارگیری سربازان سازندگی

20- استفاده از توان کارشناسی سربازان سازندگی جهت تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز مراکز جهاد کشاورزی

21- تشکیل و راه اندازی شرکت های خدمات مشاوره ای به منظور بکارگیری نیروهای متخصص و جوان برای اجرای طرح های بخش ترویج و سایر بخش های تخصصی

22- اجرای برنامه های آموزشی از طریق برگزاری کلاس، کارگاه آموزشی، تشکیل برنامه های آموزشی مشارکتی نظیر ffs و یا ایجاد سایت های الگویی.

23- تشکیل پرونده برای متقاضیان مشاغل خانگی و صدور مجوز مربوطه پس از طی مراحل قانونی

24- اجرای بازدیدهای آموزشی ترویجی یا ترویجی انگیزشی داخل و خارج استان

25- پذیرش و هماهنگی برای بازدید از و احدهای تولید استان از سایر استان های متقاضی برای بازدید

26- انجام و پیگیری سایر وظایف محوله و ارجاعی از سوی رئیس محترم سازمان

تاریخ به روز رسانی:
1399/02/13
تعداد بازدید:
1599
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal