جنسیت:سن:ميزان تحصيلات: شما جزو کداميک از گروه هاي ذيل مي باشيد؟
1. پورتال حاضر تا چه ميزان نيازهاي اطلاعاتي شما را بر آورده کرده است؟2. استفاده از پورتال سازمان جهاد کشاورزي استان یزد تا چه ميزان براي شما ساده بوده است؟3. جذابيت بصري پورتال سازمان جهاد کشاورزي استان یزد چگونه است؟4. تا چه اندازه اي جستجوي مطالب پورتال براي شما ساده است؟5. چقدر به اطلاعات درج شده در اين پورتال اعتماد داريد؟6. تا چه ميزان پورتال سازمان جهاد کشاورزي استان یزد را مفيد مي دانيد؟
نظر سنجي پورتال سازمان جهاد کشاورزي استان یزدکاربر محترم به منظور ارزيابي رضايت مندي و بهبود کيفيت پورتال سازمان، خواهشمند است به سوالات ذيل به دقت پاسخ دهيد. کليه اطلاعات ثبت شده در پرسشنامه حاضر محرمانه بوده و سازمان ملزم به حفظ حريم خصوصي و اطلاعات شخصي مي باشد.