مدیریت امور اراضی
نام مدیر: مهدی مروتی
 
سمت: سرپرست امور اراضی
 
مدرک تحصیلی: -
 
شماره تماس: 36283350-035
 
آدرس پست الکترونیک: -
 
 

مشخصات همکاران مدیریت امور اراضی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

آدرس پست الکترونیک

1-2-3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9

-

10

-

11

-

12

-

13

-

14

-

15

-

16

-

17

-

18

-

19

-

20

-

 

شرح وظایف مدیریت امور اراضی

1- شناسایی و تهیه آمار مربوطه به کلیه اراضی دولتی قابل واگذاری در اجرای سیاست های کلان وزارت جهاد کشاورزی در امور زمین

2- برنامه ریزی واگذاری اراضی قابل واگذاری جهت استفاده مطلوب در قالب سیاستها ، دستورالعمل ها و ضوابط اجرائی ابلاغ شده

3- انجام اقدامات لازم جهت واگذاری بخشی از املاک خریداری شده از مالکین مشمول مرحله اول قانون که بعلتی تاکنون به زارعان مربوطه منتقل نشده است .

4- فروش اراضی مزروعی مشمول قانون انحلال بنگاه خالصجات به متصرفین مربوطه بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 20/4/54

5- فروش عرصه و اعیان مشمول قانون انحلال بنگاه خالصجات به صاحبان اعیان بر طبق قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدثه

6- پیگیری اقدامات مربوط به ادعای خالصه و به ثبت رساندن اراضی بمنظور صدور اسناد مالیکت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران

7- خرید اعیانی و حقوق متصرف شده توسط اشخاص که در موعد مقرر در قانون ، از خرید عرصه و اعیانی و اراضی تصرفی خود استنکاف نموده اند .

8- تعیین تکلیف مالکینی که وجوه نقدی یا دستور پرداختها یا قبوض بهای ملک آنها بعلل مجهول المالک بودن یا اعتراض داشتن یا سایر اشکالات ثبتی در صندوق ثبت تودیع گردیده و نیز صدور اجاره پرداخت آنها با اخذ تضمین یا تامین کافی و رفع تودیع از آنها

9- اتخاذ تصمیم در مورد مدعیان نسق زراعی بر اساس مقررات ماده 6 قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی

10- اجرای بخشنامه های صادره در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات در هر مورد که ضرری تشخیص داده شود

11- رسیدگی و اعلام پاسخ به دفاتر اسناد رسمی در زمینه فک رهن از اسناد زارعین

12- تعیین آمار مربوط به دهات ترک نسق شده و تعداد زارعان مربوطه و آمار مربوط به باغات غارسی

13- تعیین آمار دهات و مزارعی که تاکنون قانون اصلاحات ارضی بعللی در آنها اجرا نشده است .

14- ارسال آمار ها و صورتهای دهات و مزارع موقوفه عام به اداره اوقاف استان از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان

15- تهیه آمار مربوط به بدهیهای زارعین و دستور پرداختهای مربوط به واگذاری املاک

16- بررسی پرونده ها و گزارشاتی که در مورد اشتباهات حاصله در اسناد زارعین مطرح می باشد .

17- رسیدگی به پرونده هائی که مشمول قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده بر اساس لایحه قانونی تکمیل پاره ای از موارد قانون اصلاحات ارضی مصوب 13/2/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

18- رسیدگی در مورد اشتباهات حاصله در اسناد افرادیکه در اجرای مقررات قانون خالصجات اراضی خالصه به آنها واگذار شده بر اساس تبصره 5 ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات

19- رسیدگی در مورد اشتباهات حاصله در اسناد افرادیکه در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث، عرصه اعیان و اراضی به آنها واگذار شده.

20- رسیدگی به پرونده های مربوط به معاملات املاک غیر مجاز مالکین موضوع تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاحات ارضی و ماده 7 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر و ماده 29 آئین نامه اجرائی آن

21- رسیدگی به پرونده های مربوط به اشتباهات مالیاتی موضوع بند های الف و ب ماده 4 قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی در زمینه افزایش یا تقلیل قیمت ملک

22- رسیدگی به اشتباهات حاصله در مستثنیات قانونی مالکان بر اساس قوانین مربوطه و لایحه قانونی تکمیل ماده ای از مواد قانون اصلاحات ارضی

23- رسیدگی به اشتباهات حاصله در مشخصات متعاملین و میزان نسق زراعی و مبلغ مورد معامله و مشخصات ملک و غیره موضوع ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی

24- رسیدگی بر مورد ابطال اسناد زارعینی که در موعد مقرر قانونی حق ریشه خود را به مالکین ملک منتقل و مجدداً در اجرای قانون در مورد همان اراضی سند دریافت کرده اند .

25- تهیه نقشه مورد نیاز از اراضی مورد واگذاری با همکاری دستگاههای ذیربط

26- دریافت طرحهای متقاضیان زمین جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تکمیل پرونده آنها

27- معرفی متقاضیان جهت دریافت استعلامهای لازم از ادارات ذیربط (برق ، دارائی ، محیط زیست و .... ) از طریق سازمان کشاورزی استان

28- طبقه بندی و حفظ و نگهداری اسناد خاص مدیریت امور اراضی

29- پیگیری امر وصول درآمد دولت ناشی از قرارداد های منعقده

30- انعکاس میزان درآمد در دفاتر منطقه

31- تعیین تکلیف امور باقی مانده اصلاحات ارضی (صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی)

32- دریافت مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی خارج از محدوده شهرها و شهرک ها و طرح هادی روستاها

33- واگذاری اراضی جهت اجرای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/28
تعداد بازدید:
1729
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal