مدیریت امور شیلات و آبزیان
تصویر مدیر
نام مدیر: محمّد زارع
 
سمت: مدیر امور شیلات و آبزیان
 
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس عمران
 
شماره تماس: 36291540 -035
 
آدرس پست الکترونیک: -
 
 

مشخصات همکاران مدیریت امور شیلات و آبزیان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

آدرس پست الکترونیک

1ـ2-3
 -

 

شرح وظایف مدیریت امور شیلات و آبزیان

1- برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تنظیم و پیشنهاد پروژه ها ، طرحها و برنامه های لازم پیرامون توسعه فعالیتهای شیلاتی از قبیل تکثیر وپرورش آبزیان و کنترل کیفی و بهداشتی و صنایع شیلاتی در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب

2- نظارت بر اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های مصوب استانی و ارائه گزارشهای تحلیلی به مسئولین ذیربط

3- برنامه ریزی به منظور آموزش و ترویج فعالیتهای تکثیر و پرورش و صنایع شیلاتی و ترویج روشهای نوین در فعالیتهای شیلاتی بر اساس برنامه ها و طرحهای مصوب

4- نظارت بر صدور موافقتنامه های اصولی تکثیر و پرورش و صنایع شیلاتی در چارچوب برنامه‌های مصوب و آئین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغ شده

5- برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر فعالیتهای صنایع شیلاتی ، نگهداری ،حمل و نقل و توزیع آبزیان و فرآورده های شیلاتی بر اساس استانداردهای کنترل کیفی و بهداشتی و دستورالعملهای ابلاغ شده

6- برنامه ریزی و هدایت فعالیتهای مربوط به شناسایی کلیه منابع آبی مستعد پرورش آبزیان و ایجاد هماهنگی با دستگاهها و سازمانهای ذیربط جهت تامین اراضی ، آب ، برق و سایر امکانات و تجهیزات موردنیاز پیرامون توسعه آبزی پروری در استان بر اساس برنامه های مصوب

7- برنامه ریزی پیرامون اجرای فعالیتهای عملیاتی و حراستی حفاظت منابع و انجام امور حقوقی به منظور حفاظت از منابع آبزیان در سطح استان بر اساس قوانین و مقررات موجود

8- برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تنظیم و پیشنهاد به موقع بودجه های جاری و عمرانی شیلات استان بر اساس دستورالعملهای ابلاغ شده

9- برنامه ریزی و نظارت جهت حفظ و نگهداری از تأسیسات ، اماکن و امکانات شیلات استان

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/12
تعداد بازدید:
1436
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal